Voorbeelden van projecten:

Met Ernst & Young ontwikkelde Louter Bedrijven een landdekkend programma in Nederland en Belgie rond persoonlijk leiderschap. Dit programma, tuesday matters!, is uniek omdat het diversiteitsbeleid hierin maximaal wordt geintegreerd. Iedereen is welkom en een dwarsdoorsnede van de organisatie doet mee, 500 deelnemers van Starters tot Partners.

Voor de Gemeente Haarlem organiseerden we een inspiratiebijeenkomst 'Verdienmodellen voor sociaal ondernemers', om zorgaanbieders en sociaal ondernemers te versterken bij het bieden van kansen aan kwetsbaardere groepen. 

Louter Coaching richtte Vrouwenwoensdag op. Een succesvol open netwerk dat maandelijks verschillende workshops biedt op 20 locaties in het land. Thema's gaan over werk, ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Duizenden enthousiaste en ambitieuze vrouwen namen in 5 jaar deel aan honderden avonden.

Louter Bedrijven biedt programma's, projecten en events met focus op vooruitgang en vernieuwing. In ontwikkeling en verandering geven we samenwerking en participatie een hoofdrol. 

"Door mensen te mobiliseren, diversiteit en nieuwe vormen van samenwerking in te zetten, komen we met elkaar tot resultaat."

Iedereen heeft unieke kwaliteiten en ervaring en samenwerking en kennisbundeling leidt tot meer dan een optelsom. Nieuwe, diverse invalshoeken leiden tot verrassend resultaat. Betrokkenheid bij gezamenlijke doelen geeft een voor iedereen effectieve, sterke en aantrekkelijke organisatie en maatschappij.

We zetten ook professionele coaching en training in om uw mensen en teams te versterken. Voor organisatie-vraagstukken en toekomstgerichte of sociale projecten ontwikkelen we grotere op-maat programma's.  

Wij faciliteren dit met veel kunde en plezier.

 

Meer informatie